Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Rõdul

Elmar Kits Rõdul 1966 tempera, paber 55,5 × 66,6

1966. aastal, mil käesolev töö on valminud, oli Elmar Kitse jaoks kahtlemata murranguline. Tema isiknäitused Tallinnas ja Tartus tutvustasid Kitse poolabstraktseid teoseid laiemale publikule ning võimaldasid säärase kunstikäsitluse kehtestumist. Kits ei muutunud oma töödes siiski veel läbivalt täienisti abstraktseks. Ikka ja jälle on märgata tema töödes mingeid teemasid, karaktereid või motiive. Ka käesoleval väga üldistatud pealkirjaga maalil kerkivad värvide seest esile grotesksed näod ja mingi ebamäärane situatsioon. Olulisimad on siin aga siiski abstraktsed kujundid: värvid ja vormid ning nendevahelised suhted