Konstantin Süvalo (1884–1964)


Konstantin Süvalo (aastani 1936 Štšerbakoff) otsis üpris kaua oma stiili ning see kujunes välja alles 1920ndatel aastatel. Ta alustas kunstiõpingutega Riias suhteliselt hilja, 25-aastasena, ja Esimese maailmasõja tõttu ebaõnnestus astumine Peterburi kunstiakadeemiasse. Selle asemel alustab ta 1914. aastal Pärnus oma pikaajalist karjääri kooliõpetajana. Süvalo varasest loomingust on teada vähe, kuid aastaid 1915-1929 loetakse otsingute ajajärguks: on teada nii kubistlikke kui neoimpressionistlikke töid, koloriit muutub peaaegu maalist-maali, meeleolud on lüürilise, ekspressiivse ja äreva vahel. Peažanr oli siiski kiiresti välja kujunenud ja selleks oli maastik, kuigi siin kõrval oli ka lillemaale, figuraalkompositsioone, portreid jm.