Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Johann Köler (1826–1899)


Johann Köler astus 1848. aastal 22-aastasena Peterburi Keiserlikku Kunstide Akadeemiasse. Tegemist oli ainsa kõrgema kunstiõppeasutusega Venemaal, mis lähtus akadeemilise kunsti positsioonidelt. Köler oli edukas õpilane, kuigi vaevles ainelise kitsikuse ja ületöötamise käes. Kuigi Köler lõpetas kooli, ei piisanud tema lõputöödest reisistipendiumi saamiseks. Õnneks palus üks vürst algajal kunstnikul maalida imperaatori portree ja tasus selle eest Kölerile 1200 rublaga. Lisaks tellis krahv Sievers Kölerilt Võnnu kirikule altarimaali Kristus ristil, mille Köler lubas ettevõetava reisi käigus maalida ning võis seega arvestada ka selle eest saadava summaga. Lisaks teatati Kölerile 1857. aasta novembris, et ta on saanud Kunstide Edendamise Seltsilt kaheaastase välisstipendiumi. Köler lahkus Peterburist 1857. aasta juunis, reisis läbi pool Euroopat, ning jõudis sügiseks Pariisi. Seal valminud portreede ja eskiiside põhjal on väidetud, et Köler järgis tol hetkel veel koolis nõutud klassitsistlikke printsiipe.