Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Põhjarannik (kavand teosele „Kalurid Eesti põhjarannikul“)

Richard Uutmaa Põhjarannik (kavand teosele „Kalurid Eesti põhjarannikul“) 1945 õli, vineer 64 × 81,3 cm

Käesolev töö on suureformaadiline kavand Tartu Kunstimuuseumi kollektsioonis olevale hiiglaslikule maalile „Kalurid Eesti põhjarannikul“ (1945, 111 x 155 cm). Teos on võrdlemisi tuntud, ta on osalenud nii 1945. aastal Kunstihoones üleliidulise kunstinäituse eelsel valiknäitusel kui ka 1982. aastal Eesti NSV Riiklikus Kunstimuuseumis toimunud näitusel ning on ka reprodutseeritud. Erinevused kahe töö vahel on eelkõige läbitöötatuse astmes, kuna kompositsioon ning tegelaste ja hoonete paigutus on enam-vähem sama. Kavandi figuurirohkus ning sätitus lubab oletada, et ka see töö on valminud etüüdide põhjal hiljem ateljees. Mai Levin kirjutab: „Maalis „Kalurid Eesti põhjarannikul“ on maa ja vee piiril toimetavad inimesed asetatud frontaalselt vaataja ette, Altja võrgukuuride taustale, mõjudes pidulik-representatiivselt. Paar aastat tagasi ilmus päevavalgele teose suureformaadiline eskiis. Maal sai 1945. aastal tuntuks, seda reprodutseeriti ka Vene ajakirjades.“