Enn Kunila Kunstikollektsioon

Henn Roode (1924—1974)

Henn Roode aktiivne kunstnikutegevus kestis vaid 15 aastat, kuid tema loominguline pärand on rikkalik, samuti on just viimastel aastatel üha enam hakatud tähelepanu pöörama Roode kunsti uuenduslikule loomule, mis omal ajal jäi vajaliku tähelepanuta.

Roode asus 1944. aastal õppima reorganiseeritud “Pallasesse”, mille nimi oli muudetud Tartu Riiklikuks Kunstiinstituudiks, kuid 1949. aasta novembris arreteeriti Roode koos mitme teise kaastudengiga (sh Ülo Sooster, Valdur Ohakas jt). Muide, üheks süüdistuseks olevat olnud see, et omavahelistes aruteludes mainiti liiga tihti Pariisi, mis olevat viidanud kindlale plaanile kaaperdada lennuk ja minema põrutada. 1950. aasta juunis määrati kõigile kümme aastat vabadusekaotust parandusliku töö laagrites ning Roode suunati Pariisi asemel Kasahhisse Karaganda oblastisse Lugovoilagi. Sealt vabanes ta ennetähtaegselt 1956. aastal, asudes kohe samal aastal õppima Eesti Riiklikku Kunstiinstituuti, mille ta lõpetas kolm aastat hiljem.

Hiljem kujunes temast üks modernistliku kunsti alusepanijaid.

  • /

Henn Roode

Rand

1967

õli/papp

49.0 x 82.0 cm

Henn Roode eksperimentaalne laad mõjus omal ajal nagu plahvatus. Siinne kunstimaailm oli rangelt reeglistatud ning need, kes julgesid maalida "teistmoodi", olid reeglina noored mässumeelsed autorid. Roode oli 1960ndatel aastatel aga juba 40ndates eluaastates tunnustatud autor, kes eraelus oli pigem kõrgete eetiliste nõudmistega härrasmees kui mässaja. Roode kunst eemaldus objektide kujutamisest realistlikul viisil ning pani rõhku mitte ainult vormide geomeetrilisele mängule, vaid ka värvide assotsiatiivsele jõule.

  • /

Henn Roode

Võrumaa

1969

õli/papp 

56.5 x 67.7 cm

Henn Roode aktiivne kunstnikutegevus kestis vaid 15 aastat kuni tema surmani 1974. aastal, kuid tema loominguline pärand on rikkalik, samuti on just viimastel aastatel üha enam hakatud tähelepanu pöörama Roode kunsti uuenduslikule loomule, mis omal ajal jäi vajaliku tähelepanuta.

Käesoleva maali motiiv on Roode kohta veidi tavapäratu maastik, kuna pearõhk langes tal linnavaadetele, merevaadetele, portreedele, aktidele ja abstraktsioonidele.

  • /

Henn Roode

Maastik

Dateerimata

õli/papp

56.5 x 67.7 cm

Käesolev maal on Roode loomingus mõneti erandlik. See on tunduvalt rahulikuma laadiga kui Roode tööd tavaliselt ning ka motiiv on tema kohta veidi tavapäratu maastik, kuna pearõhk langes Roodel linnavaadetele, merevaadetele, portreedele, aktidele ja abstraktsioonidele. 1960ndate lõpul kasvas Roode viimastest aga Kädi Talvoja sõnul välja ning üha enam võtsid ruumi merevaated.

  • /

Henn Roode

Autoportree

1974

õli/lõuend

54.5 x 37.5 cm

Henn Roode tegi elu lõpuperioodil palju autoportreesid. Silmatorkav osa neist olid visandlikud ja meelega justkui lõpetamata, värvinired jooksmas mööda põski alla. Käesolev autoportree on selles kontekstis pigem erandlik.

Roodet tundnud inimesed on teda meenutanud kui väga kõrgete eetiliste nõudmistega härrasmeest. Aastad Nõukogude vangilaagris ei pannud teda kibestuma, vaid kunstist tõde otsima. Tema 60ndate lõpu ja 70ndate alguse vormiotsingud olid murrangulised ja teedrajavad. Tõsi, käesolevas töös on eksperimenteerimist mõneti vähem, kuid tähele tasuks panna töö valmimisaastat. Kõigest 50-aastaseks elanud kunstnik on maalinud selle autoportree oma viimasel eluaastal. Võimalik, et see on üks viimaseid Henn Roode jäädvustusi.