Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Nikolai Triik (1884–1940)


Nikolai Triik kuulub koos Konrad Mägi ja Ants Laikmaaga 20. sajandi alguse olulisimate kunstnike hulka, kelle looming tõi kaasa murrangu siinses kunstis. Triik oli lähedalt seotud peamiselt 20. sajandi esimesel kümnendil tegutsenud kultuurirühmitusega Noor-Eesti (peamiselt koosnes see kirjanikest), kes seadis lipukirjaks muuta siinne kultuur modernsemaks ning rahvusvahelisemaks. See neil ka õnnestus. Triigi toonane looming ühendabki endas nii rahvuslikke taotlusi kui ka rahvusvahelisi mõjutusi. Ta reisis palju ning viibis pikemalt mh Peterburis, Norras, Pariisis, Berliinis jm.

Alates 1920ndatest aastatest tegutses Triik peamiselt õppejõuna kunstikoolis Pallas.