Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Johannes Võerahansu (1902–1980)


Johannes Võerahansu loomingukarjääri algus jääb 1930ndate teise poolde. Kuigi ta alustas kunstiõpinguid Ants Laikmaa ateljees juba 1919. aastal, pidi ta vahepeal kümmekond aastat keskenduma muule, nt veskitöödel isa abistamisele. Kooli lõpetamine lükkus seetõttu alles 1936. aastasse, 17 aastat hiljemasse aega!

Kümnendivahetusel elab Võerahansu Tartus ning esineb aktiivselt näitustel. Hoolimata hilisest stardist on tema loomingulises pärandis ka arvukalt 1930ndate alguses valminud töid, mistõttu on ta 1940ndate alguseks väljakujunenud kunstnik. Sel perioodil tuntakse Võerahansut ennekõike Saaremaa-tsükli järgi, kus ta käis mh Eesti Rahva Muuseumi ekspeditsiooni koosseisus joonistajana, kuid kus alustas ka maalimist. Käesolev töö kuulub perioodi, mil Võerahansu oli käinud Pariisis, omandanud sealsed maneerid ning hakanud siis neist loobuma.