Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Ado Vabbe (1892–1961)


Ado Vabbe oli 1910ndatest kuni 1920ndate lõpuni üks kõige uuenduslikumaid autoreid eesti kunstis, kelle nimega seostatakse mh futurismi, kubofuturismi ja ekspressionismi tulekut. Samuti on teada Vabbe abstraktsed tööd. Õppides ja töötades nooruses Saksamaal ja Venemaal, jõudis ta 1910ndate teisel poolel tagasi Eestisse, kus töötas aastakümneid õppejõuna erinevates kunstikoolides, sh Pallases. Tema tähendus eesti kultuuris on kinnistunud tänu tema avangardloomingule, mistõttu uuenduslikud kultuurirühmitused hoidsid 1920ndate alguseni Vabbega tihedat kontakti.

1920ndate keskpaigas Vabbe laad muutub. Ta tõmbub aktiivsest kunstielust tagasi ning jätkates töötamist õppejõuna, maalib edaspidi impressionistlikke loodusmotiividest inspiratsiooni saanud töid. 1940ndatel langeb Vabbe nõukogude okupatsioonivõimude tagakiusamise alla ning mõnda aega elab ta tõelises viletsuses, kuid alates 1950ndatest tema senine positsioon tasapisi taastub. Sellest hoolimata ei kujune Vabbest nõukogude ajal kunagi ametlikult laialdaselt aktsepteeritud kunstnikku.