Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Konstantin Süvalo (1884–1964)


Konstantin Süvalo (aastani 1936 Štšerbakoff) otsis üpris kaua oma stiili ning see kujunes välja alles 1920ndatel aastatel. Ta alustas kunstiõpingutega Riias suhteliselt hilja, 25-aastasena, ja Esimese maailmasõja tõttu ebaõnnestus astumine Peterburi kunstiakadeemiasse. Selle asemel alustab ta 1914. aastal Pärnus oma pikaajalist karjääri kooliõpetajana. Süvalo varasest loomingust on teada vähe, kuid aastaid 1915-1929 loetakse otsingute ajajärguks: on teada nii kubistlikke kui neoimpressionistlikke töid, koloriit muutub peaaegu maalist-maali, meeleolud on lüürilise, ekspressiivse ja äreva vahel. Peažanr oli siiski kiiresti välja kujunenud ja selleks oli maastik, kuigi siin kõrval oli ka lillemaale, figuraalkompositsioone, portreid jm.