Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Sõjapõgenikud

Ado Vabbe Sõjapõgenikud 1944-1950 õli, paber 53,8 × 68 cm

Aastatel 1941-1950 valmis Ado Vabbel umbes 70-90 maali. Figuraalsed suhteliselt realistlikud ning napi koloriidiga valminud kompositsioonid on 1940ndate aastate Vabbe loomingule iseloomulikud. Ka „Sõjapõgenikud“ on valminud ilmselt sõja-aastail või vahetult pärast sõda. Sõja eest põgenemisega olid Vabbel nagu paljudel isiklikud kogemused, sõja lõpuaastatel pidi ta mitmel korral koos väikese pojaga elukohta vahetama. Vastuolulisust lisab motiivile tõsiasi, et kujutatud mehed on Saksa mundris, mistõttu oli näitusel eksponeerimine Nõukogude ajal ka võimatu ning seetõttu jäi töö ka signeerimata.

„Sõjapõgenikud“ on maalitud paberile, mida võib põhjendada nii raskustega kallimate alusmaterjalide kättesaamisel kui ka tõsiasjaga, et üsna palju rääkis kaasa ka Vabbe loomelaadi improvisatsiooniline iseloom.

Kuna pärast 1947. aastat jäi maalimine veelgi harvemaks, siis võiks „Sõjapõgenikud“ dateerida pigem vahemikku 1944-1947.