Enn Kunila Kunstikollektsioon

Jaan Grünberg (1889—1969)

Jaan Grünbergi võib lugeda ilmselt üheks prantslaslikumaks kunstnikuks prantslaslikkusest mõjutatud 1930ndate eesti maalikunstis. Oma mälestustes on Grünberg näiteks tunnistanud, et kuigi ta alustas kunstiõpinguid “Pallases” (muide, alles 31-aastaselt), siis alles Pariisis elades olevat ta aru saanud, mida tähendab kunstnikuks olemine. Pariisis elas ta alates 1926. aastast mitu korda, kokku tervelt üheksa aastat. Seetõttu on ka suurem osa tema loomingust sealsetes erakogudes, seda enam, et Elmar Kitse sõnu uskudes olevat Grünbergi tööd olnud Pariisi galeriides märkimisväärselt populaarsed (populaarsemad nt Wiiraltistki). Kuid mitte see ei tee veel Grünbergist “prantslaslikku” autorit.

 

  • /

Jaan Grünberg

Natüürmort

1930ndad

õli/paber

54.0 x 45.0 cm

Jaan Grünberg oli töö valmimise ajaks 46-aastane, ta oli paar aastat tagasi naasnud seitsmeaastaselt viibimiselt Pariisis ning oli eelmisel aastal lõpetanud oma lühikeseks jäänud abiõppejõu karjääri Eesti tuntuimas kunstikoolis "Pallases" (üks tema õpilasi on meenutanud, et "tegelikult ei olnud Grünberg õpetaja-tüüp, kuigi tal oli enam tehnilisi kogemusi kui teistel".) Juba kaks aastat pärast töö valmimist siirdub Grünberg taas Pariisi, kuhu jääb sõja puhkemiseni.

Tema looming äratas kiiresti Eestis tähelepanu, kuigi ta oli pikalt eemal viibinud. Populaarne olevat Grünberg olnud ka Pariisi galeriides, kus tema töid müüdi märkimisväärselt sageli. Nii kirjutab Grünberg oma eluloos, et Pariisis veedetud perioodi jooksul valminud tööd on enamikus sealsetes erakogudes. Eriti äratas tähelepanu autori erk värvitaju ning prantsuse kunsti tugevad mõjud.

Tema loomingu kõrgaeg oli 1930ndatel, kuna juba 1942. aastal halvenes tal halvatuse tõttu nägemine ning pärast pagulusse siirdumist valminud tööd ei olnud enam ka samavõrd kunstilisel tasemel kui enne Teist maailmasõda.

  • /

Jaan Grünberg

Lilled vaasis (Paris)

1938

monotüüpia, paber

21.5 x 20.5 cm

Jaan Grünbergi lemmikžanriks olid maastikud, vähem on teada natüürmorte. Ta oli aktiivne looja, kuid ennesõjaaegsetest töödest on paljud välismaale jäänud (ta elas seal ju enamiku 1930ndatest aastatest). Ka 1936. aastal kirjutatud omakäelises eluloos tunnistab Grünberg, et esimese Pariisis veedetud perioodi jooksul valminud tööd on enamikus sealsetes erakogudes. Seetõttu on käesolev maal üks väheseid Eestis asuvaid näiteid Jaan Grünbergi loomingu tippajast.

Pärast 1935. aastat muutus Grünbergi värvikäsitlus ekspressiivseks ja tumedaks, mis Pariisis (sh 1938. aastal) asendub taas heledamate toonide ning rahulikuma ja impressionistlikuma laadiga. 1939. aastal toimunud kuue kunstniku näituse puhul, mis ilmselt oli olulisim Grünbergi väljapanek kodumaal, kirjutab Armin Tuulse ajalehes "Postimees": "/.../ ja teosed muutuvad veelgi suuremal määral värvivisioonideks, kus esemeline osa on redutseeritud minimaalsuseni. Valitseb impressionistidele ligidane instinktiivne ja hetkeline maalitehnika."

  • /

Jaan Grünberg

Leegitsev mets

1961

õli/paber

29.0 x 40.5 cm

Teise maailmasõja ajal siirdus Jaan Grünberg Rootsi, kus elas kuni elu lõpuni. Sarnaselt teistele väliseesti autoritele ei sulandunud Grünberg kunagi kohalikku kunstiellu, vaid jäi alati veidi kõrvalseisjaks, kellel ei olnud asja aktuaalsete muutuste ja nihetega. Ka oma loomingus ei muutunud Grünberg aja jooksul palju, keskendudes loodusmotiividele. Tõsi, aja jooksul kasvas nende jõulisus, ekspressiivsus, senine õrn värvimeel asendus palju karmimate meeleoludega ja nägemusliku atmosfääriga. Ka "Leegitsev mets" kannab nimetatud märksõnu. Joonistusliku täpsuse asemel keskendub kunstnik siingi värvi jõule – sellele, millist tugevat emotsiooni suudavad teatud toonid ning hüljatuna mõjuva metsa kujutamine tekitada.