Näib, et teie veebilehitseja on aegunud. Palun kasutage kaasaegset veebilehitsejat.

Tagasi raamatute lehele

Konrad Mägi

Ilmumisaasta 2017
Keel eesti, inglise, itaalia, prantsuse, soome ja norra
Lehekülgi 626 lk
Autor Eero Epner
Kujundaja Tiit Jürna
Tõlge inglise keelde Peeter Tammisto
Tõlge itaalia keelde Daniele Monticelli
Tõlge prantsuse keelde Jean Pascal Ollivry
Tõlge soome keelde Jouko Vanhanen
Tõlge norra keelde Øyvind Rangøy

„Õnn ei ole meie jaoks, vaeste maa poegade jaoks. Meie jaoks on kunst ainuke pääsetee, kuna hetkel, kui hing on täis elu igavest kannatust, avab kunst meile selle, mida elu anda ei suuda.“ Nii kirjutab Konrad Mägi 1907. aasta detsembris, Pariisi kõige rõskemal kuul, niiskus ning udu tungimas läbi akende.

Konrad Mägi elulooline raamat annab jutustavas stiilis ülevaate kunstniku elust ning loomingust, tutvustades laiemalt kogu 20. sajandi alguse Eesti kultuurielu. Biograafia on varustatud Konrad Mägi elulooliste fotodega ning kümnete maalireproduktsioonidega. Konrad Mägi (1878-1925) oli Eesti esimesi modernistlikke maalikunstnikke, kelle loomingu südamikus on erakordsed loodusnägemused ning jõulised värvid.

„On kaks teed, kuidas kunst võiks hõlmata elu. Mugav tee on mõistuse tee. Järsk tee, mis viib üle kuristike – see on hinge tee, kelle jaoks elu on sügav uni ja piinlev eelaimus teistsugustest suhetest, teistsugustest sügavikest kui need, milleni meie hale mõistus võib tungida.“

Biograafia ilmus paralleelselt eesti, inglise ja itaalia keeles, tähistamaks Konrad Mägi suure isiknäituse toimumist Roomas Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea muuseumis (10.10.2017-28.01.2018). 2018. aastal tõlgiti raamat prantsuse ja soome keelde, 2022. aastal norra keelde.