Enn Kunila Kunstikollektsioon

Richard Uutmaa (1905—1977)

1940ndate esimene pool kujunes Richard Uutmaa jaoks käekirja kujunemisajaks ning selle ta ka leidis, kuna 1940ndatel valminud tööd kuuluvad kunstniku loomingu tippu. Ta esines sõja ajal ohtralt näitustel ning äratas ka kriitikute laialdast tähelepanu. Tema motiiviks olid enamasti rannaeluga seotud teemad, sh on ta korduvalt kujutanud võrkude lappimist, punumist, parandamist jms.

1940ndate teine pool on vastuoluline Richard Uutmaa ja tema loomingu jaoks. On teada, et temagi plaanis 1944. aastal Eestist lahkumist, kuid abikaasa palvel jäid nad siiski Eestisse. Selle asemel siirdus pärast mitut aastat Altjal vabakutselisena töötamist Tallinnasse, kus ta oli riikliku tarbekunstiinstituudi õppejõud.

  • /

Richard Uutmaa

Võrguparandajad (ka Võrgukudujad, Võrgupunujad)

1941

õli/lõuend

104.5 x 118.0 cm

1941. aasta kevadnäitusele tõi Uutmaa kolm maali: "Rukkilõikajad", "Lambaniitjad" ja "Võrguparandajad". Need on kolm suurt figuraalkompositsiooni, mis on nii mõõtmetelt, teemalt kui lähenemiselt terviklik komplekt. Uurijate sõnul oli süžeeliselt pastoraalne kolmik tolleaegsete sündmuste (Teine maailmasõda ja okupatsioon) kontekstis omamoodi hommage Eesti elule. Kolmikust on "Rukkilõikajad" ilmselt kunstniku tuntuim maal, kuna teine on siiani kadunud ning kolmas – "Võrguparandajad" – alles hiljuti taas avalikkuse ette jõudnud.

Kuna maali valmimise ajal elas Uutmaa kodukülas Altjal, siis võib oletada, et ka käesolev töö on vähemalt osaliselt seal valminud. Enamgi veel – Uutmaa kujutab siin ka ennast: ainuke mees maalil on kunstnik ise.

Käesoleva töö puhul tasuks tähelepanu pöörata värvisümboolikale. Nimelt on ta pildi südamesse maalinud sini-must-valge kombinatsiooni, kus valge on kunstniku enese särk. Samasugune kombinatsioon on näha ka "Rukkilõikajates".

  • /

Richard Uutmaa

Lõuna-Eesti maastik

1944

õli/lõuend

60.0 x 92.0 cm

Richard Uutmaa oli pärit põhjarannikult meremeeste suguvõsast, kuid Lõuna-Eestit maalis ta oma loomingus sageli. Kuigi ka oma hilisema elu rajas Uutmaa Tallinna ning suvekodu näol Põhja-Eestisse, tegi ta sageli maalimisretki üle kogu koduvabariigi. Käesolev töö on aga üks varasemaid Uutmaa Lõuna-Eesti maastikke. Lähedasem kokkupuude selle piirkonnaga tekkis Uutmaal just 1930ndatel, mil ta õppis "Pallase" kunstikoolis ning mil Lõuna-Eesti maalimine oli kunstnike seas populaarne teema. Teise maailmasõja ajal loodud teos kuulub Uutmaa tipp-perioodi, kuna sõjajärgsel ajal oli tema looming tunduvalt ebaühtlasema tasemega.

  • /

Richard Uutmaa

Põhjarannik (kavand teosele "Kalurid Eesti põhjarannikul")

1945

õli/vineer

64.0 x 81.3 cm

Käesolev töö on suureformaadiline kavand Tartu Kunstimuuseumi kollektsioonis olevale hiiglaslikule maalile "Kalurid Eesti põhjarannikul" (1945, 111 x 155 cm). Teos on võrdlemisi tuntud, ta on osalenud nii 1945. aastal Kunstihoones üleliidulise kunstinäituse eelsel valiknäitusel kui ka 1982. aastal Eesti NSV Riiklikus Kunstimuuseumis toimunud näitusel ning on ka reprodutseeritud. Erinevused kahe töö vahel on eelkõige läbitöötatuse astmes, kuna kompositsioon ning tegelaste ja hoonete paigutus on enam-vähem sama. Kavandi figuurirohkus ning sätitus lubab oletada, et ka see töö on valminud etüüdide põhjal hiljem ateljees. Mai Levin kirjutab: "Maalis "Kalurid Eesti põhjarannikul" on maa ja vee piiril toimetavad inimesed asetatud frontaalselt vaataja ette, Altja võrgukuuride taustale, mõjudes pidulik-representatiivselt. Paar aastat tagasi ilmus päevavalgele teose suureformaadiline eskiis. Maal sai 1945. aastal tuntuks, seda reprodutseeriti ka Vene ajakirjades."

  • /

Richard Uutmaa

Kaluriküla

1945-1950

õli/vineer

65.0 x 82.0 cm

Ka see töö on valminud ilmselt Altjal, kuigi sel perioodil viibis Uutmaa sageli ka Väänal. Ta jätkab tuttava temaatikaga, kuid aeg oli siiski sedavõrd palju juba muutunud, et idülliline rannaelu hakkas tasapisi omandama "endisele ajale" viitamise maiku.

  • /

Richard Uutmaa

Maja lilleväljaga

1960

õli/papp

49.5 x 69.5 cm

Richard Uutmaa lapsepõlvkodu asus Altjal, kus ta käis 1930ndatel ja 1940ndate esimesel poolel ka sageli maalimas. Ent kodutalu hävis sõja ajal ja edaspidi otsis Uutmaa maalimispaiku. Mootorratta või autoga võttis Uutmaa ette mitmeid väljasõite üle kogu Eesti ning on teada, et 1960. aastal viibis ta nii Lõuna-Eestis

Rõuge kandis kui ka Saaremaal ja Muhumaal. Kusagilt sealt on pärit ka käesoleva maali motiiv.